ฟอนต์สไตส์ เกาหลี รู้แหละคนสร้าง เสพหนัง ซีรี่เกาหลีมาพอสมควร
เอาชะหน่อย จัดฟอนต์เข้าในตระกูล KRR FONT ก็แล้วกัน ตั้งชื่ออะไรดีหนอ
555 มาจบที่ชื่อ อีสานๆ คันแถนา บร๊ะ เสียงมันได้ฟิล โชล สร้างเลย ด้วยความสนุก
มีสองแบบ แบบพิเศษ รูพรุนๆ บนตัวอักษร เอนเอียง เที่ยงตรง สองเสตป
พอได้ไว้ใช้งาน สนใจ ถูกใจ อย่าลืมสนับสนุนกันได้นะครับ