ฟอนต์ เค อาร์ อาร์ ยุทธจักร นี้เกิดจากอารมณ์
ที่อยากทำฟอนต์จีน ไว้ใช้งานสักฟอนต์
แต่เป็นฟอนต์ที่สามารถนำมาจัดอาร์ต โปรยข้อความได้